torpedo ZoMoetHet


Deze "ZoMoetHet" is een algemeen geheugensteuntje voor de uitvoering van (zwembad)oefeningen.
Voor de zwembadproeven van NELOS-duikers verwijzen we graag naar de gedetailleerde protocollen in de NELOS Infomap.
Er is ook een pagina met interessante oefeningen/duiktechnieken en eentje met tips voor (conditie)training in het zwembad.

Alle tips/suggesties/bemerkingen/aanvullingen zijn meer dan welkom!

oogjes

APNEA

Apnea betekent letterlijk "zonder lucht". Het komt er dus op neer om gedurende zekere tijd je adem in te houden (meestal onderwater, maar het kan uiteraard ook geoefend worden boven water).
Een (lange) apnea moet je voorbereiden door vooraf je longen voldoende te ventileren (maar NIET te hyperventileren). Tijdens de apnea stel je je op in de veiligheidshouding en kijk je steeds naar de lesgever die het signaal zal geven om de apnea te beëindigen en te stijgen.
Belangrijk: een apnea doe je nooit alleen, er moet steeds iemand toezicht houden !

oogjes

BASISUITRUSTING

De basis- of ABC-uitrusting is wat je minimaal nodig hebt aan persoonlijk materieel voor het uitvoeren van de zwembadtrainingen en -proeven. Dit omvat: duikbril, snorkel (tuba), loodgordel en vinnen.

oogjes

BEFOS-GREEP

De BEFOS-greep is een reddingsgreep waarbij je je slachtoffer stevig vasthoudt en toch nog het hoofd in hyperstrekking kan houden en het mondstuk in de mond van het slachtoffer zekeren.
Je plaats je aan de rechterzijde van het slachtoffer, haaks ten opzichte van het slachtoffer (afhankelijk van het materieel en het al dan niet linkshandig zijn kan dit eventueel ook aan de linkerkant, maar de rechterzijde wordt verkozen!).
Je linkerarm schuif je onder zijn rechteroksel zodat zijn rechterarm tegen je buik duwt en je met je linkerelleboog een "haak" vormt waarin de rechteroksel van het slachtoffer rust (eventueel kan je als extraatje de rechterarm van het slachtoffer lichtjes achter zijn rug plooien zodat die arm extra stevig geklemd wordt en zeker niet in de weg zit).
Met je rechterhand hou je het hoofd van het slachtoffer in hyperstrekking en hou je zijn mondstuk in zijn mond (let hierbij op dat je het slachtoffer niet bij de keel grijpt maar wel bij de onderkaak). Je rechterhand moet ook dienen om je eigen reddingsvest, en eventueel die van het slachtoffer, te bedienen.
Je stijgt op al palmend, waarbij je de benen lichtjes gespreid houdt zodat je vinnen aan weerszijde van het slachtoffer kunnen bewegen.

Opm.: In de zwembadsituatie en bij een aantal buitenproeven kan je gebruik maken van een vaste ondergrond om een stevige afstoot te geven om te vertrekken. Dit is zeker nuttig en belangrijk bij die proeven waarbij de trimvest van je slachtoffer leeg is en het jouwe uitgetrimd op diepte. In een reële situatie vermijd je uiteraard onnodige inspanningen en onnodig stof-maken en maak je gebruik van de reddingsvest(en) om gemakkelijker te stijgen.

Opm.: afhankelijk van de situatie, v.b. als je merkt dat je d'er niet in slaagt om het slachtoffer boven te brengen m.b.v. de trimvest(en) en palmen, kan het nodig zijn dat je de loodgordel van het slachtoffer afwerpt. Zorg er in dat geval voor dat je hiermee niet te veel tijd verliest omwille van de diverse systemen van loodgordel, loodgeïntegreerde systemen, enz. en zorg er vooral ook goed voor dat die loodgordel vervolgens nergens blijft haperen aan de uitrusting van je slachtoffer of van jezelf. Hou er zeker ook rekening mee dat je met de duikpakken die in onze wateren gebruikt worden soms tot 14kg of meer lood afwerpt en dat je dan afhankelijk van de diepte heel veel kans maakt op een veel te snelle en ongecontroleerde stijging met serieuze risico's voor longoverdruk, maar het is nog altijd beter om een slachtoffer eventueel te snel boven te brengen dan hem/haar onderwater te moeten achterlaten!!!

oogjes

BRIL LEDIGEN

Het kan voorvallen dat je onderwater ergens tegen aanstoot met je bril, of gewoon dat er ergens een klein lek is (v.b. typisch bij mensen met een snor), zodat je bril geheel of gedeeltelijk volloopt met water. De bedoeling van de oefening is te leren hoe je je bril onderwater kan leegblazen.
De oefening begint met het laten vollopen van je bril. Dit doe je door met 2 handen je bril langs boven een klein beetje van je gelaat te trekken en eventueel ondertussen je hoofd lichtjes naar voor te kantelen. Je plaatst nadien je masker gewoon terug op je gelaat en je kan beginnen met het via de neus leegblazen van je bril.
Je houdt de bril nog steeds met 2 handen opzij vast en duwt, lichtjes, de bovenste rand van je duikbril naar je gelaat toe om te vermijden dat je langs de bovenkant onnodig lucht verliest. Vervolgens kijkt men schuin (45 graden) omhoog en men blaast via de neus langzaam lucht in het masker. Deze lucht zal vanaf de bovenkant van het masker het water uit het masker duwen. Eventueel kan men de onderkant van het masker een beetje (!!!) oplichten om het water gemakkelijker uit het masker te laten stromen. Stijl en techniek zijn vrij, maar het masker moet wel helemaal leeg zijn.
Tip: omwille van de waterreflex kan het moeilijk zijn om te beginnen uit te ademen via de neus als die in contact is met water. Probeer dan gewoon eens te "zoemen" of neuriën en zo op die manier een constant klein debiet lucht via de neus uit te ademen. Je kan ook tijdens het laten vollopen van het masker al een beetje uitademen via de neus om op die manier te vermijden dat er water in de neus komt.

Tip: in een reële situatie onderwater heb je niet altijd je beide handen vrij om je masker leeg te blazen. In dat geval kan je, zoals op de tekening wordt getoond, met 1 hand gewoon op het midden van de bovenste rand van je masker duwen, schuin naar boven kijken en lichtjes uitademen.

oogjes

CANARD of EENDENDUIK

Het doel van de eendenduik is met minimale inspanningen (en met minimum watergespetter...) zo efficiënt mogelijk met het hoofd vooruit onder water te duiken.
Opm: typisch wordt dit gebruikt in het zwembad en bij apnea/vrijduiken om zonder gebruik van een trimvest zo gemakkelijk mogelijk diepte te maken.
Bij flesduiken heeft de eendenduik voornamelijk alleen maar nadelen en wordt eigenlijk zelden (of liefst niet) gebruikt, om diverse redenen: het is helemaal niet nodig als je correct uitgelood bent om vlot onder te geraken en zeker op het begin van de duik heb je ook nog de extra kilo's lucht in je nog volle fles zitten die je vlot gewoon verticaal rechtstandig of eventueel horizontaal op je buik laten zakken, bij een rechtstandige verticale afdaling kan eventuele lucht in je natpak ook gemakkelijker weg uit je pak en zak je dus gemakkelijker, en bovendien is zeker bij mensen met "moeilijke oren" een eendenduik en daling met het hoofd naar beneden een quasi garantie op klaarproblemen (een van de redenen is o.a. dat bij een volwassen persoon de Buis van Eustachius schuin omhoog loopt vanuit de keel/mondholte tot het middenoor en bij een rechtstandige verticale afdaling geeft dit bij het klaren van de oren een gemakkelijker/normaler pad voor de lucht), met een eendenduik vertrekken geeft je ook een bijna-garantie om mekaar reeds kwijt te zijn eer je goed en wel wat diepte hebt gemaakt. Als je gewoon rechtop verticaal afdaalt kan je mekaar in het oog blijven houden, en ingeval van enig probleem is een korte vinslag voldoende om snel terug aan de oppervlakte te zijn.
Daarom is een verticale afdaling, met de voeten eerst, te verkiezen bij flesduiken.

Bij de canard vertrek je in horizontale houding aan het oppervlak. Je plooit je bovenlichaam met een korte en krachtige beweging verticaal naar beneden (je kan hierbij ook nog extra gebruik maken van de weerstand van het water door met je vinnen plat horizontaal in het water als het ware je benen/voeten te proberen naar beneden te duwen, en het effect hiervan is uiteindelijk dat je bovenlichaam sneller/gemakkelijker verticaal naar beneden wordt geduwd). Onmiddellijk nadien strek je je benen verticaal omhoog uit het water in het verlengde van je bovenlichaam, zonder over te slaan, te spatten of schuin te gaan. Door het gewicht van je benen word je volledig en snel onder water geduwd. Je houdt je benen naast mekaar en gestrekt totdat je volledig onder water bent en begint dán pas te palmen, als je dat niet doet krijg je heel veel watergespetter en rem je je duik af in plaats van te versnellen. Als je de canard goed uitvoert kom je zelfs zonder te palmen snel en vlot tot op de bodem (-3m), zelfs zonder lood.

De canard met fles wordt op dezelfde manier uitgevoerd, maar afhankelijk van het draagsysteem van de fles (i.c. als men met fles+sangels duikt) houdt men met één hand een draagriem (sangel) van de fles onderaan de fles achter zich vast om te vermijden dat men de fles/kraan tijdens de canard tegen het hoofd krijgt.

oogjes

Van FLES op TUBA overschakelen

Adem nog een keer rustig van de ontspanner, neem de ontspanner uit de mond en hou die met het mondstuk naar beneden zodat die niet blaast. Vervolgens neem je de tuba en plaatst die onder het riempje van het masker, steekt het mondstuk van de tuba in mond, blaast de tuba leeg en begint te ademen.
Terwijl je op tuba zwemt hou je de armen gestrekt voor je en hou je met je rechterhand de tweede trap vast, met het mondstuk naar beneden gericht zodat de ontspanner niet bruist.

oogjes

LENGTE ONDERDOOR

Afhankelijk van de afspraak vertrek je met een sprong van de kant, een eendenduik, of zak je gewoon tijdens het zwemmen. Je volgt de bodem op ongeveer 50cm afstand. De armen strek je voor je uit met de handen samen en je houdt een rustige maar stevige palmslag aan. Aan de overzijde gekomen draai je je om en stijgt op terwijl je één arm naar boven houdt met gebalde vuist, je kijkt naar boven en je houdt je andere hand op de sluiting van je loodgordel.
Een lengte onderdoor zal je net zoals een apnea typisch voorbereiden door voldoende maar niet te veel te ventileren.

oogjes

LOOD AFLEGGEN / LOODREFLEX

De termen "lood afleggen" en "loodreflex" worden nogal eens door mekaar gebruikt en dat schept wel eens verwarring...
"loodreflex" op zich verwijst gewoon naar de hand op de gesp van de loodgordel houden om die in voorkomend noodgeval vlot/onmiddellijk te kunnen afgooien of afleggen.

oogjes

OBONSPANFURE / OTRIMSPANFUMAN

OBONSPANFURE (en OTRIMSPANFUMAN in de meer moderne versie) is een geheugensteuntje om je te helpen alle nodige controles en acties bij het monteren van de fles in de juiste volgorde uit te voeren:

Dit omvat O voor de controle van de O-ring. Als die er niet is, of als die kapot of versleten is, heeft het helemaal geen zin om verder de ontspanner te monteren.

B en ON verwijzen in het geval van gebruik van draagriemen dat je eerst de bovenste clips vasthaakt en vervolgens de onderste. Let er steeds op dat de riemen correct hangen, d.w.z. dat het einde om de lengte van riemen aan te passen steeds naar beneden gericht is.
In het geval van een backpack of trimvest ga je in dat geval de fles monteren op de backpack of trimvest (je hebt dan TRIM ipv BON).

SPAN geeft aan dat je vervolgens de ontspanner monteert, en hierbij uiteraard uitkijkt of alle middendrukslangen aan de juiste kant zitten, i.c. ontspanner, eventueel octopus, inflatorslang, enz.

FU geeft aan dat je het functioneren van de ontspanner moet controleren. Hiervoor moet je uiteraard de fles opendraaien, d.w.z. volledig opendraaien en op het laatste een kwartslag terug om te beletten dat je de kraan zou forceren, en vervolgens checken of de ontspanner vlot ademt. Als je een manometer hebt kijk je op dat moment ook naar de aflezing van de meter: als je krachtig inademt en je ziet de druk dalen betekent dit dat de kraan onvoldoende open staat, of dat de eventueel aanwezige mechanische reserve niet getrokken is, of dat er een andere defect is in de kraan of ontspanner.

RE tenslotte verwijst naar het omhoog zetten (activeren) van de mechanische reserve.
Dit vervalt als je een manometer hebt waarmee je voortdurend de resterende druk in de fles kan controleren (die RE wordt dan MAN van manometer checken).
Als je een fles hebt mét mechanische reserve én een manometer gebruik je de manometer om regelmatig je luchtvoorraad (bij het begin van de duik en uiteraard ook tijdens de duik) te controleren. In dergelijk geval is strikt genomen de reserve overbodig en schakel je die uit door de reserve reeds van in het begin te trekken, i.c. omlaag te plaatsen. Bovendien kan je manometer een foute aflezing geven als je de reserve niet getrokken hebt.

oogjes

ONTSPANNER KWIJT

Ontspanner ineens kwijt onderwater? Oeps... geen paniek... die hangt sowieso vast aan je eerste trap via de middendrukslang en kan dus niet ver weg zijn. Normaal gezien is je tweede trap vrij zwaar en die zal dus automatisch naar beneden hangen. Je vindt die het gemakkelijkst terug door je je op je rechterzij te kantelen en vervolgens je rechterarm van opzij van je lichaam in een boog naar achter en dan verder naar boven te bewegen (een beetje zoals de armslag bij crawl) en zo via een schepbeweging je middendrukslang "op te vissen".

oogjes

OPBERGEN/OPRUIMEN VAN HET MATERIEEL

Op het einde van de zwembadtraining moet het materieel netjes "afgebroken" en opgeruimd worden: - De flessen worden voorzichtig op de kant gelegd, kraan dicht, lucht aflaten en ontspanner losmaken.
- Je blaast de eventueel aanwezige afschermdop van de eerste trap van de ontspanner proper en klemt die op zijn plaats en je legt de ontspanner in de bak.
- De draagriemen haak je los van de fles en de bovenste clips van iedere riem haak je in mekaar vast zodat dat stel riemen bij mekaar blijft en je legt die ook in de bak van de ontspanners.
- De tussenbeenriem van de fles stel je in op de juiste lengte en je haakt het oog vast in het overeenkomstige haakje aan de bovenste draagogen van de fles. Je houdt de fles even rechtop en draait heel even de kraan een beetje open, en direct terug dicht om zoveel mogelijk vocht en eventueel vuil uit de opening van de kraan te verwijderen om te beletten dat dit achteraf tijdens het vullen in de fles terechtkomt. Als er op de fles een afdichtkap voorzien is voor de opening van de kraan blaas je die met de lucht van de fles ook even droog vooraleer je die op de kraan zet. Vervolgens leg je de fles plat op de grond (liefst met de opening van de kraan naar beneden gericht).
- Als je een trimvest gebruikt heb laat je het eventuele water in de vest weglopen en je legt de trimvest, samengeplooid, in de bak.

oogjes

PALMTECHNIEK

Je ligt horizontaal op, of in, het water met de armen gestrekt voor je uit. De handen zijn naast mekaar, de duimen over elkaar gekruist en alle vingers naast mekaar. Door het kantelen van de polsen heeft men op die manier de beschikking over een hoogteroer. De benen zijn zoveel mogelijk gestrekt en gaan langzaam, maar wijd genoeg, als een schaar alternerend op en neer (de heupen zijn het scharnierpunt). Bij het palmen aan de oppervlakte probeer je te vermijden dat bij de opwaartse slag de vinnen boven het water uitkomen omdat dit onnodig krachtverlies betekent.

Opm.: In open water hou je de armen zoals je het zelf het meest comfortabel vindt, dus eventueel gewoon naast je of met de handen gekruist tegen je buik.

oogjes

PARCOURS TUSSEN 2 FLESSEN

Je gaat te water met een voorwaartse sprong, en zwemt onderwater, op ongeveer 50cm van de bodem, onmiddellijk door naar de fles in het ondiep. De laatste meters voor de fles vertraag je om te vermijden dat je de fles verder duwt. Je opent de kraan, neemt de ontspanner en begint te ademen. Op dat moment begint de lesgever 20sec af te tellen door het tonen van 1 vinger na 5sec, 2 na 10sec, 3 na 15sec. Op dat moment mag je nog 1 keer ademen, neemt de ontspanner uit de mond, draait de fles dicht. Je blaast de ontspanner af om te tonen dat de fles wel degelijk dicht is, legt de ontspanner zachtjes neer en draait je om (links of rechts naar eigen keuze) om naar de andere fles te zwemmen. Bij die andere fles herhaalt zich het scenario van de eerste fles. Na de 4de maal is de oefening ten einde en wacht je op het signaal van de lesgever om te stijgen.

oogjes

ROL ACHTERWAARTS

Deze rol wordt typisch gebruikt om vanaf de lage rand van vb. een rubberboot te water te gaan. De bedoeling is om achterwaarts op de fles in het water te komen met de benen samen omhoog gestrekt.
Je zit, in volledige uitrusting, lichtjes voorover gebogen op de rand van de boot, met de rug naar het water gekeerd. De benen zijn lichtjes gebogen. Met één hand zeker je je masker en ontspanner, met de andere hand de fles en/of loshangend materieel zoals lamp en console. Je schuift dan net zover naar achter dat je net niet vanzelf achteruit kantelt. Op het "Go"-teken kantel je je hoofd/kin tot op de borst en je rolt ontspannen naar achter. Tijdens de rolbeweging zwaai je je benen mee achterwaarts omhoog, t.t.z. je behoudt de L-hoek tussen je bovenlichaam en benen, zodat ze vrijkomen van de boot en niet achter de rand blijven haperen.

Opm.: deze rol wordt afgeraden om te gebruiken als je van hoger dan 1 meter te water wilt gaan.
oogjes

RUGVAL MET FLES

Je bevindt je rechtopstaande op de rand, met de hielen net over de rand en met de rug naar het water gekeerd. Je zekert met 1 hand masker en ontspanner en met de andere hand hou je de fles vast.
Bij de eerste pogingen leer je gewoon als een plank achterover vallen. Later wordt dit automatisch verbeterd totdat je benen een rechte hoek vormen met je bovenlichaam.

Opm.: net zoals bij iedere sprong wordt ook hier in openwater aangeraden de trimvest lichtjes op te blazen en goed in te ademen zodat je niet ineens te diep ondergaat.

oogjes

SLEEPTECHNIEK

Er zijn verschillende sleep/duwtechnieken mogelijk, maar er zijn steevast enkele zeer belangrijke basiselementen: het slachtoffer bevindt zich op de rug met de mond en neus steeds boven water, het slachtoffer heeft geen mondstuk of tuba meer in de mond. Als er niet te veel golfslag is en je bent zeker van jezelf dat je de neus boven water kan houden is het ook aan te raden om het masker van het slachtoffer te verwijderen. Je zorgt er ook voor dat het hoofd van het slachtoffer in hyperstrekking wordt gehouden om te vermijden dat een slapvallende tong de luchtpijp zou afsluiten, en indien mogelijk (en het water niet té koud is) wordt ook de rits van de kap iets opengezet, zodat de ademwegen van het slachtoffer optimaal vrij zijn voor een onbelemmerde ademhaling. De hyperstrekking van het hoofd van het slachtoffer helpt mee het slachtoffer in een zo horizontaal mogelijke houding te brengen (plat op het water) en zorgt uiteraard ook voor een optimale opening van de stemspleet (glottis). Het brengt ook automatisch de neus en mond van het slachtoffer op het hoogste punt. Uiteraard heb je bij een echt noodgeval ook aan de oppervlakte het lood van het slachtoffer gedumpt om niet onnodig dat gewicht mee te moeten slepen/duwen, en ook om te helpen het slachtoffer zo goed mogelijk horizontaal boven water te houden. Als het slachtoffer een klassieke trimvest heeft heb je niet alleen de trimvest opgeblazen maar tevens de horizontale riempjes vooraan gelost zodat de trimvest optimaal open kan staan en zeker de ademhaling van het slachtoffer niet belemmert, en bovendien helpt een openstaande trimvest om het slachtoffer optimaal stabiel aan de oppervlakte te houden en zo weinig mogelijk te laten kantelen.
Je kan als redder je eigen trimvest en die van het slachtoffer gebruiken maar hou er wel rekening mee dat in open water ingeval van wind of golven een te veel opgeblazen trimvest mogelijks meer remt dan helpt.

Wat de concrete sleeptechniek betreft zijn er twee veelgebruikte methoden: deze waarbij ook de redder zich op de rug bevindt en geen gebruik maakt van ontspanner of tuba, en deze waarbij de redder zich op de buik bevindt en ademt door ontspanner of tuba:

oogjes

STER OEFENEN MET TWEE

Ofwel gebeurt dit rechtopstaande (half-geknield), de twee duikers tegenover of haaks naast mekaar. Ofwel liggend op de grond.
Eén duiker geeft teken dat hij zonder lucht zit, op dat moment biedt de andere duiker zijn ontspanner aan. Men ademt uit door de ontspanner om deze te klaren en ademt vervolgens 1 keer in en geeft de ontspanner (met het mondstuk naar beneden om het blazen te beletten) door aan de andere duiker. Die ademt uit om de ontspanner te klaren, ademt 1 keer in en geeft de ontspanner weer door, enz.
Men kan ook rondpalmen terwijl men ontspanner wisselt, en dan heeft men de oefening "met 2 op 1 fles".
Wanneer men zich naast, of haaks op mekaar, bevindt is het de duiker rechts die de lucht aanreikt aan het "slachtoffer".

oogjes

STER MET X

Alle duikers krijgen een volgnummer/orde toegekend en beginnen tegelijkertijd aan de oefening. Terwijl de andere duikers, op volgorde in uurwijzerzin, aan het wateroppervlak boven de fles in een cirkel gaan liggen wachten vertrekt de eerste duiker met een eendenduik naar de fles, neemt de ontspanner, opent de kraan en ademt. Op het moment dat de bellen boven komen duiken de andere deelnemers met een eendenduik naar de fles en leggen zich er, op volgorde, in een kring rond. De fles, en ontspanner, wordt in uurwijzerzin doorgegeven. Enkele algemene richtlijnen:

oogjes

STIJGEN

Het stijgen gebeurt steeds traag, max. 10 meter per minuut bij een normale gecontroleerde stijging en "niet sneller dan de kleinste bellen" (bij bepaalde zwembadoefeningen en bij vrijduiken in openwater mag dit sneller). Tijdens het verticaal stijgen kijk je omhoog zonder hierbij je mededuikers uit het oog te verliezen. Aan de oppervlakte wordt het OK-teken uitgewisseld. Tijdens de verticale stijging strek je de ene arm met de hand in een vuist gebald recht naar boven en de andere hand hou je op de gesp van je loodgordel (loodreflex).
Belangrijk is ook dat je tijdens het stijgen voortdurend lichtjes uitademt uit om longoverdruk te vermijden ! Opgelet: dit geldt bij ALLE stijgingen, ook als je over de bodem in het zwembad van het diepe gedeelte naar het ondiepe zwemt.

oogjes

STOPSELEN

Bij het stopselen beweegt men zich verticaal in het water voortdurend op en neer tussen de bodem en de oppervlakte. Het is een oefening die onze ademhaling tot rust moet brengen en indien men de oefening goed uitvoert ben je in staat deze quasi eindeloos uit te voeren zonder in ademnood te geraken.
Tijdens de ganse oefening houdt men de veiligheidshouding aan: eén arm blijft steeds verticaal omhoog gericht, met de hand in een vuist, de andere hand blijft aan de klep van de loodgordel (loodreflex) om die als het nodig is te kunnen afwerpen. Je mag deze veiligheidshouding alleen maar even onderbreken om de oren te klaren tijdens het dalen.
Je laat jezelf als een pijl naar de bodem zakken, met gestrekte benen en met de punten van de palmen samen naar beneden gericht en ademt ondertussen lichtjes uit. Als men bijna op de bodem is spreidt men de benen tot een half-geknielde veiligheidshouding en je stoot je onmiddellijk terug af om traag palmend en rustig uitademend te stijgen naar de oppervlakte. De laatste palmslag mag iets krachtiger zijn om u ver genoeg uit het water te brengen zodat het gewicht van je bovenlichaam je terug vlot naar beneden kan duwen. De longen dienen leeg te zijn als men aan het oppervlak komt zodat men onmiddellijk éénmaal kan ademen terwijl men zich opnieuw laat zakken.

oogjes

STRIPTEASE

Je duikt met je basisuitrusting naar de bodem. Daar zet je je in een stabiele houding, op het zitvlak of half-geknield, je doet de loodgordel uit en legt die over een bovenbeen, vervolgens doe je de palmen uit en legt die samen met je tuba ordelijk op de bodem tussen je benen en je legt er de loodgordel bovenop, je doet vervolgens de bril uit en stopt die mee onder de loodgordel. Tenslotte stijg je naar het oppervlakte.
Na 1 minuut pauze, waarbij je voldoende ventileert ga je terug te water op een manier die je zelf verkiest (vb. een duik van de kant, een voorwaartse sprong, een eendenduik, of andere), gaat naar de bodem en neemt de loodgordel en het masker. Je zet je opnieuw in stabiele houding, op je zitvlak of half-geknield, op de bodem, je legt de loodgordel op je dij en zet vervolgens het masker op en blaast dat leeg. Vervolgens doe je de palmen aan, en je omgordt dan pas de loodgordel!!! Tenslotte steek je de snorkel op zijn plaats en stijg je naar de oppervlakte.

oogjes

STRIPTEASE MET FLES

Je gaat met je volledige uitrusting met een sprong te water en zakt naar de bodem. Daar zet je je eerst in stabiele houding halfgeknield of desgevallend op je 2 knieën op de bodem, je doet de tussenbeenriem los, buigt voorover, je neemt met beide handen je fles vast en tilt die met een kringbeweging over je hoofd. Je legt de fles voorzichtig neer op de bodem voor je, je neemt de ontspanner uit de mond, sluit de kraan en je blaast de ontspanner af om zeker te zijn dat de kraan goed dicht is en legt de ontspanner voorzichtig op de grond.
Dan doe je, in een stabiele houding en desgevallend zittend, je loodgordel uit en legt die over de dij(en), en zorgt er uiteraard voor dat je snorkel niet "wegzwemt", je doet je palmen uit en legt die ordelijk op de bodem en daar de loodgordel bovenop. Je stopt je snorkel onder de loodgorden en je doet je bril uit en stopt ook mee onder de loodgordel. Tenslotte stijg je naar de oppervlakte.

Na 1 min pauze waarbij je voldoende ventileert duik je opnieuw naar de bodem met een sprong naar keuze. Je neemt je loodgordel en het masker en je zet je opnieuw in stabiele houding (desgevallend zittend) en je legt je loodgordel op de dij(en). Vervolgens zet je je masker op en blaast het leeg. Dan doe je de palmen aan, je omgordt de loodgordel en je steekt je snorkel op zijn plaats.
Je zorgt ervoor dat je fles klaar ligt met de pot van je weggekeerd, de tussenbeenriem naar achter en de draagriemen ontspannen en zijdelings breed uitgespreid. Je neemt de ontspanner, opent de kraan en ademt van de ontspanner. Vervolgens steek je je handen door de draagriemen en zorgt er voor dat deze achter je ellebogen haken en je tilt de fles over je hoofd en laat die zakken op je rug terwijl je de draagriemen aantrekt. Indien nodig neem je de ontspanner even uit de mond om een eventueel gevormde lus in de middendrukslang weg te draaien. Vervolgens haak je de tussenbeenriem in de gesp van je loodgordel en je stijgt naar de oppervlakte in veiligheidshouding.

oogjes

TEKENS IN EN ROND HET WATER

Ieder duikteken dat getoond wordt in en rond het water is steeds een vraag of een opmerking en moet steeds gepast beantwoord worden, onafhankelijk van wie ook het teken gemaakt heeft!

oogjes

TUBA OP FLES

Aan de oppervlakte neem je de tuba uit de mond en stopt die weg. Dan pas neem je de ontspanner in de mond en begin je te ademen.

oogjes

VEILIGHEIDSHOUDING

Het doel van deze houding is dat de lesgever kan zien of je nog goed bij bewustzijn bent, en dat je zelf in een noodgeval direct je loodgordel kan afwerpen.
Je zit hierbij typisch in een stabiele houding op de bodem, geknield op 1 knie en één hand hou je op de klep van de loodgordel om die desgevallend te kunnen afwerpen. De andere hand hou je in een vuist gebald omhoog, en rust niet op het hoofd. Bij de veiligheidshouding mag je uiteraard ook nergens tegenaan leunen.

oogjes

VENTILEREN (hyperventileren)

Een (lange) apnea bereid je voor door een tijdlang goed te ventileren. Dat wil zeggen enkele keren goed en diep in- en vooral uit te ademen om voldoende CO2 uit je longen en bloed te verwijderen. Het doel is om nadien tijdens de apnea de ademreflex langer uit te stellen.
Opgelet: TE lang ventileren (en dus hyperventileren) kan ervoor zorgen dat de ademreflex veel te lang wordt uitgesteld en kan leiden tot een tekort aan zuurstof met eventueel een (zwembad)blackout tot gevolg en dat moet uiteraard worden vermeden !!! Mogelijke symptomen van een te lange hyperventilatie zijn v.b. draaierigheid, tintelingen, flitsende stippen beginnen te zien, enz. Ventileren doe je maximum 1 minuut en je vermijdt hyperventilatie. Je kan je "persoonlijke maximum ventilatietijd" bepalen door eerst eens een keer gecontroleerd en bewust te gaan hyperventileren en te noteren vanaf wanneer je de eerste symptomen begint te merken, en die tijd deel je dan door 3 en dat is je persoonlijke maximum (hyper)ventilatietijd als voorbereiding voor een apnea-oefening.

oogjes

VOORWAARTSE ROLSPRONG

Je bevindt je rechtopstaande op de rand van het water, met de vinnen over de rand en met het gezicht naar het water gekeerd. De knieën zijn lichtjes gebogen, klaar voor de rol. Buig voorover, hou de kin tegen de borst, kijk omlaag. Zeker met 1 hand masker en ontspanner en hou die elleboog tussen je knieën. Met de andere hand zeker je de fles (als je een backpack of trimvest gebruikt kan je i.p.v. de fles, loshangende voorwerpen zoals je lamp en console zekeren). Buig verder voorover totdat je voelt dat je begint naar voor te vallen en stoot dan lichtjes af, met beide voeten tegelijkertijd. Blijf tijdens de sprong/val naar voren draaien zodat je plat op de rug/fles op het water terechtkomt met de benen samen recht omhoog gestrekt.

Opm.: het wordt afgeraden om deze sprong te gebruiken van hoogtes groter dan 1 meter.
Opm.: net zoals bij iedere sprong wordt in openwater aangeraden de trimvest lichtjes op te blazen en goed in te ademen zodat je niet ineens te diep ondergaat.

oogjes

VOORWAARTSE SPRONG

Je staat rechtop aan de rand van het water, je kijkt recht voor je uit. Als je in ABC-uitrusting bent hou je met één hand je masker vast en de andere hand rust op de klep van de loodgordel. Je ademt goed in en doet vervolgens met één been een grote stap voorwaarts en sluit gelijk het andere been aan zodat je verticaal, met de benen naast mekaar, het water in gaat. Je stapt/springt ver genoeg van de kant om te beletten dat je met de rug, hoofd of fles de kant raakt. De vinnen hou je lichtjes opwaarts gericht om te vermijden dat je kantelt onderwater en ook om te vermijden dat je bij een (te) lage afstand tot het water met de punten van je vinnen zou blijven haperen aan het water en voorover struikelen.

Als je op fles en ontspanner bent zeker je met één hand de bril en ontspanner. Met de andere hand hou je een draagriem vast onderaan aan de fles en je drukt deze naar beneden (als je een trimvest hebt met geïntegreerd draagstel hou je die hand op de gesp van je loodgordel).

Opm.: de voorwaartse sprong kan men gebruiken liefst vanaf een kleine hoogte boven het water (vb. de bok) en is nog bruikbaar als sprong tot verschillende meters boven het wateroppervlak.
Opm.: net zoals bij iedere sprong wordt in openwater aangeraden de trimvest lichtjes op te blazen en goed in te ademen zodat je niet te diep ondergaat.

oogjes

ZWEMMEN

Het zwemmen gebeurt in een door duiker gekozen stijl, maar zonder onderbreking. Er is buiten de duikbril geen andere uitrusting toegelaten.

oogjes

ZWEMMEN MET 2 OP 1 FLES

Beide duikers bevinden zich naast mekaar en houden mekaar elleboog in elleboog vast. De duiker met de bij de oefening gebruikte ontspanner bevindt zich rechts. De ontspanner wordt met de rechterhand aangereikt en ook aangenomen. Je ademt net voor je de ontspanner aangereikt krijgt een beetje uit maar je houdt nog voldoende lucht over om in de ontspanner uit te ademen om die te klaren (desgevallend heb je nog steeds de waterloosknop vooraan aan de ontspanner om deze op die manier te klaren). Ieder ademt om beurt slechts éénmaal. Tijdens het zwemmen met 2 op 1 fles zorg je dat je circa 50cm van de bodem blijft. Als je via de schuine kant van het diep naar het ondiep stijgt vergeet je uiteraard niet dat je dient uit te ademen.
In de variante van deze oefening waarbij het "slachtoffer" zonder bril zwemt houdt de helper de ontspanner telkens tegen de borst van het "slachtoffer" zodat deze voelt wanneer hij/zij de ontspanner krijgt. Na de ademhaling geeft het "slachtoffer" de ontspanner gewoon met de rechterhand terug aan de helper.

oogjes

ZWEMMEN MET 3 OP 1 FLES

De 3 duikers bevinden zich bij deze oefening zij aan zij. Ze vertrekken tegelijkertijd naar de fles, de middelste duiker neemt met zijn linkerhand de kop van de fles vast, en richt de fles met de bodem naar voren. Hij neemt de ontspanner, opent de fles en ademt. De beide andere duikers plaatsen zich links en rechts opzij van de eerste duiker. De linker duiker steekt zijn linkerarm door de linker draagriem en houdt met zijn linkerhand deze draagriem vast tegen de pot van de fles. De rechter duiker steekt zijn rechterarm door de rechtersangel en houdt met zijn rechterhand deze vast tegen de pot van de fles. De beide buitenste duikers helpen op die manier de fles mee dragen en ze sturen zo ook de fles tijdens het zwemmen over de bodem.
De middelste duiker geeft de ontspanner door aan de linkse duiker, deze ademt uit om de ontspanner te klaren en ademt één keer en geeft de ontspanner, met het mondstuk naar beneden gericht, door aan de duiker rechts, deze ademt, en geeft de ontspanner aan de middelste, enz.


  Een aantal figuren zijn ontleend aan het boek: "Het beste duikboek voor beginners" van Ruud Rozendaal
 
© 2002, Luc Dupas Last update: Sep 8 22:46