torpedo De ALV/octopus: monteert de nadenkende duiker die over links of over rechts?


Je ALV (Alternatieve LuchtVoorziening) is bij het gewone duiken die ontspanner die je in de praktijk aanreikt aan een andere duiker om lucht te delen.
Monteer je die over links ? Over rechts ? Gewone lengte middendrukslang, wat langere lengte, eventueel zelfs 7ft longhose ? Gewone 2de trap of een model met zij-uitlaat zodat er geen "boven" of "onder" is? Dat zijn allemaal mogelijkheden en mogelijke combinaties, en d'er zijn goeie en minder goeie combinaties met allen voor- en nadelen... en het is belangrijk dat je voor jezelf eens de tijd maakt om alles goed te overwegen en er over na te denken!

Vanuit het oogpunt van veiligheid en comfort is het erg belangrijk dat je in ALLE gevallen ervoor MOET zorgen dat:

  • JE IN EERSTE INSTANTIE CHECKT OF JE ALV EFFECTIEF/GOED BRUIKBAAR IS OM EEN ANDERE DUIKER ALTIJD SNEL/VLOT VAN ADEMLUCHT TE VOORZIEN, OOK ALS DIE IN PROBLEMEN ZIT EN/OF OM GEWOON NAAST MEKAAR VERDER DE DUIK AF TE RONDEN, EN DIT UITERAARD ZONDER OP ENIG MOMENT JEZELF MOGELIJKS IN PROBLEMEN TE BRENGEN!

  • JE UITERAARD IN DE PRAKTIJK TEST (ZOWEL VOOR DE DUIK ALS BIJ HET BEGIN VAN DE DUIK) OF JE CONFIGURATIE EFFECTIEF WERKT EN BRUIKBAAR IS IN ALLE OMSTANDIGHEDEN !

  • je gemakkelijk/vlot en zonder onnodig tijdverlies een buddy in ademnood een werkende automaat kan aanreiken, EN waarbij je een buddy in nood onmiddellijk kan vastpakken zodat hij/zij zich geruster voelt, EN waarbij het aanreiken van een werkende automaat uiteraard liefst gebeurt op zo'n manier dat je eigen luchtvoorziening op geen enkel moment daarvoor moet onderbroken worden.
  • in geval van nood een andere duiker (maakt niet uit of het een eigen buddy is dan wel een andere duiker in de buurt) ZELF lucht bij jou kan pakken ("stelen") zonder dat hij eerst lucht moet komen vragen of je eigen ontspanner uit je mond moet rukken ! En dit moet mogelijk zijn onafhankelijk van of die andere duiker van links van je, van rechts van je, van boven of achter je komt, en onafhankelijk van of je zelf op dat moment op je buik dicht tegen de bodem of met je hoofd ergens in een gat of holte, iets zit te bekijken of dat je "open en bloot" in het water hangt enz.
  • de configuratie en minimum slanglengte zo is dat je met een buddy op je ALV/octo nog op een normale manier en zonder mekaar te hinderen naast mekaar kan zwemmen om de duik veilig af te werken.
  • de slanglengte anderzijds niet te lang is zodat je buddy buiten "handbereik" kan geraken waardoor je in voorkomend geval van een bijkomende complicatie niet onmiddellijk kan ingrijpen.
    De optimale slanglengte ivm dit en vorig punt is 100-120cm, met voorkeur voor de 120cm.
  • als een andere buddy in een noodsituatie toch je eigen primaire pakt je zelf vlot/blindelings je eigen andere automaat/ALV kan pakken en daar probleemloos verder op kan ademen. Dat laatste is uiteraard ook van toepassing als v.b. je primaire eens zou bevriezen onderwater, en die kraan moet dan dicht en je moet dan zelf op je eigen ALV overstappen.

De ALV, de Alternatieve LuchtVoorziening (in eerste instantie voor je buddy, maar mogelijks ook ooit eens voor jezelf)... links, rechts, necklaced (bavetautomaat of bavetontspanner, maar ook Air2 of AirSource) in combinatie met longhose of niet... een eeuwige discussie allicht, en alles heeft zijn voor- en nadelen... Maar eigenlijk is het behoorlijk simpel, iedereen kiest uiteindelijk een configuratie waar hij zich goed bij voelt en die voldoet aan een aantal elementaire voorwaarden voor een goeie ALV en/of een goeie manier om in voorkomend geval je buddy van lucht te voorzien, én de finale "optimale" configuratie hangt bovendien ook af van je typische duikomstandigheden. En zo iedereen kan zijn eigen configuratie dan aan dit checklijstje aftoetsen:

CriteriumALV linksALV rechts7ft Longhose +
bavetautomaat (of Air2)
Gegarandeerd werkende ALV voor je buddy(*)(*)++
Continuïteit / zekerheid van de eigen luchtvoorziening bij afgifte ALV++++-- / (*)
Self-service door buddy+++--
Simpel en snel aanreiken, minimale handelingen++ +++
Keuzemogelijkheden om lucht aan te bieden+++++
Ruimte/comfort++-++
Andere duiker blijft binnen handbereik tijdens gebruik ALV++++--
(*) = uiteraard checkt ge uw 2de ontspanner ook altijd voor de duik en kunt ge zelf of uw buddy altijd ademen aan die 2de ontspanner!

Wanneer, en voor wie, de ALV gebruiken ?

Het allereerste wat we ons moeten afvragen is in welke omstandigheden een ALV kan/moet ingezet worden en voor wie de ALV dan moet dienen: voor je buddy of voor jezelf?
Qua omstandigheden is het in eerste instantie beperkt tot ofwel een probleem met een automaat, ofwel een een probleem met de luchtvoorraad (nog te weinig lucht, of geen lucht meer).
Als het probleem is geen of te weinig lucht, dan moet je sowieso bij een buddy gaan aankloppen en is het vanzelfsprekend dat je ALV dan moet dienen om een andere duiker van lucht te voorzien en moet je hele configuratie zo zijn dat dit optimaal/snel kan gebeuren (en liefst met minimale handelingen en bij voorkeur zonder dat je je eigen luchtvoorziening onderbreekt of in het gedrang brengt tijdens het verdere verloop van de duik) en dat tijdens het verdere verloop van de duik de luchtdeling met optimaal comfort gebeurt.
Een probleem met een automaat kan zijn een automaat die te veel lucht geeft (v.b. bij bevriezing), of eentje die geen lucht meer geeft. In het eerste geval kan je in principe verder ademen uit die automaat en dan naar de oppervlakte stijgen en je duik gewoon afbreken en dat kan dan volledig op je eigen automaat. Indien je echter onvoldoende luchtvoorraad hebt in je fles(sen) en/of met verplichte decostops zit is dit geen optie en moet je zelf, of je buddy, snel de kraan dichtdraaien van die automaat en overstappen op een andere automaat. Heb je maar 1 eerste trap, dan heb je geen andere keuze dan gaan aankloppen bij je buddy en is het opnieuw vanzelfsprekend dat je ALV dan moet dienen om een andere duiker van lucht te voorzien en moet je hele configuratie zo zijn dat dit optimaal/snel kan gebeuren en dat tijdens het verdere verloop van de duik de luchtdeling met optimaal comfort gebeurt. Heb je 2 eerste trappen en dus gescheiden automaten, dan adem je verder op je eigen ALV en moet je configuratie zo zijn dat het mogelijk is dat je zelf uit je eigen ALV ademt.
Als we alles op een rijtje zetten is het duidelijk dat op enkele uitzonderingen na je ALV quasi altijd moet dienen om een andere duiker van lucht te voorzien en dat je ALV-configuratie in eerste instantie zich daar op moet richten, maar dat je ook in voorkomend geval zonder al te veel problemen die ALV voor jezelf kan gebruiken.

Hoe moet/kan het dan ?

Je ALV/octopus moet dus vooral dienen voor de veiligheid van, en gebruik door, je buddy en dan monteer je die ALV best aan de linkerzijde.


Varia:


© 2001, Luc Dupas Last update: Jun 15 00:13