torpedo Weetjes in Beetjes


LD's "Weetjes in Beetjes" begon ooit (1988) als een rubriek in het Torpedo-clubblad en is dan later verder uitgegroeid op deze website als een verzameling interessante, leuke, nuttige tips en weetjes. Geen te diepgravende zwaar wetenschappelijke teksten, maar toch wel enkele "brain teasers", en voor de rest gewoon handige weetjes onder het motto van "het kan nooit kwaad wat verder te kijken dan onze tuba lang is"... of leuke en handige DHZ/DIY-tips voornamelijk onder het motto "KISS" (Keep It Simple, Stupid)...

Alle tips/suggesties/bemerkingen die nuttig en handig zijn om te weten, of gewoon leuk, zijn meer dan welkom!

Opmerking: de tips/info/weetjes in deze rubriek staan volledig los van duikclub Torpedo en/of de NELOS en zijn dus niet noodzakelijk de mening noch de overtuiging van duikclub Torpedo en/of de NELOS !
Ze zijn wel geverifieerd door ondergetekende op hun technische en fysische correctheid, en hun uitvoerbaarheid. Ondergetekende kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welke gevolgen voortkomend uit een of andere toepassing of uitvoering van de voorgestelde tips of weetjes.


Tricks/DHZ Weetjes Wet Wheels Weetjes elders Nuttige links
Opm.: betekent nieuw item en/of recente aanpassingen.

Tricks/DHZ...


Weetjes...


De Wet Wheeler tips&tricks-rubriek...


Weetjes op andere sites...


© Luc Dupas Last update: Jan 1 04:32